Posts Tagged ‘góry stołowe’

Habemus asociacionem

Monday, May 9th, 2011

Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska zostało już wpisane do rejestru stowarzyszeń przez sąd w Łodzi i otrzymało osobowość prawną.  Ma numer KRS 0000385002.  Prawdopodobnie od czerwca będzie już możliwość przyjęcia nowych członków.

Tymczasem Stowarzyszenie realizuje aktywnie swoje cele: w ostatni weekend 7-8 maja mapowicze spotkali się w Karłowie w Górach Stołowych na mapping party, aby przejść najważniejsze szlaki górskie i nanieść je na mapę.  Przy okazji zebrane zostały POI w górskich miejscowościach i wykonane zdjęcia latawcowe dla fragmentów Karłowa, Niwy i Chociszewa, które będą udostępnione jako WMS po obróbce.  Na ich podstawie będzie można wyrysować dalsze elementy mapy jako, że żaden z dostawców ortofotomap współpracujących z OSM (Bing, Yahoo!, czeski UHUL,..) nie sięga tam swoim pokryciem.  Poznańska firma Artists sponsorowała pobyt uczestników w górach.